Vi er

Anne Bech-Danielsen  |  Anni Kristensen  |  Claus Leick  |  Dorthe Lundh  |  Helle Nørrelund Sørensen  |  Jakob Kehlet  |  Jan Bjerre Lauridsen  |
Joan Rask  |  Jonna Toft  |  Pernille Granath  |  Susanne A. Andersen  |  Søren Prehn  |  Søren Svith  |  Thomas Søndergaard  |  Tune Nyborg

Fra idé til færdigt produkt

Eksempler

Logo til Kulturarvscluster

Det nationale kulturarvscluster er et moderne supercomputeranlæg med adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvsmaterialer…

Undervisningsmateriale om sex trafficking af børn

U-landsforeningen Stairway Danmark har lanceret et undervisningsmateriale om sex trafficking af børn til brug i de danske skoler, produceret af Tune Nyborg

Journalist og konsulent for Kommunikation og Sprog

Fagforbundet Kommunikation og sprog hyrer Dorthe Lundh både journalistik - og kommunikationsopgaver…

Journalist på Forkant

Dorthe Lundh er freelancejournalist ved Forkant, fagmagasinet om ledelse i sundhedsvæsnet. Eksempler på artikler med Dorthe…

Reportager fra Grækenland

, ,

Fire af Periskops medlemmer tog i efteråret 2014 til Grækenland for at rapportere om et land i både krise…

Sunde arbejdsrytmer

,

Sunde arbejdsrytmer handler om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. En time med forstyrrelser...

Guider om trusler og vold

,

7 guider til medarbejdere i brancher, hvor der kan være risiko for trusler og vold. Det drejer sig om banker, døgninstitutioner, sygehuse, psykiatrien...

SE ALLE EKSEMPLER