Projektbeskrivelse

Den nystartede distributør af forbrugsvarer til tandlægebranchen, In2Dent, bad kommunikationsrådgiver Dorthe Lundh om at  få hjælp til at udarbejde en profilbrochure, der præsenterede virksomhedens værdier og dens ydelser. På baggrund af et møde og et skriftligt oplæg i stikordsform, udarbejdede Dorthe Lundh teksten til brochuren, som direktør i In2Dent betegnede som “Spot on”. Senere har Dorthe Lundh været konsulent på In2Dents kommunikationsstrategi, der har sætter rammerne for Hvem, virksomheden kommunikerer til, HvorforHvor, Hvornår og Hvordan.

Se folderen her!

Læs mere om de medvirkende