Projektbeskrivelse

Mere natur – mindre affald

Tre af verdens helt store udfordringer er:

  1. De stigende mængder affald
  2. Den truede biodiversitet
  3. Den massive CO2-udledning

Affaldsselskabet Renosyds projekt Mere natur – Mindre affald gør konkret noget problemerne.

Med opførslen af  kvashegn ved 21 skoler i Odder og Skanderborg Kommuner inviterer Renosyd alle borgere til at aflevere deres haveaffald i kvashegnene i stedet for at køre det på genbrugspladsen.

Kvashegnene danner levested for insekter og smådyr = biodiversitet. Desuden sparer kvaset i hegnene miljøet for den miljøbelastning, der er forbundet med at forarbejde haveaffaldet til muld – en proces der også udleder metangas = mindre affald, mindre CO2.

Dorthe Lundh har været strategisk kommunikations- og presserådgiver for projektet. Presseindsatsen førte til omtale i blandt andet TV-Avisen, TV2 Østjylland, Jyllands Posten og P4.

Andre centrale elementer i opgaven var kernehistorie og målgruppe- og medieanalyse, strategisk ledelsesrådgivning og en kommunikationspakke til skolerne i form af blandt andet infoskilte, Q&A, og animationsfilm.

Læs mere om de medvirkende