Projektbeskrivelse

7 guider til medarbejdere i brancher, hvor der kan være risiko for trusler og vold. Det drejer sig om banker, døgninstitutioner, sygehuse, psykiatrien, jobcentre, ældreplejen og private praksis. Guiderne tager udgangspunkt i medarbejdernes faglighed, og hvordan de kan bruge den til at forebygge situationer, hvor kunder, patienter eller borgere griber til trusler eller vold.

Guiderne er lavet for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed og Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig kontor & Administration.

Tekst og produktion: Søren Svith
Fotos: Thomas Søndergaard
Layout: Johnny Kühn/Anya Schlosser

Læs mere om projektet og hent hæfterne på Arbejdsmiljøweb.

Læs mere om de medvirkende