Ideudvikling, projektstyring, produktion og implementering

Periskops medlemmer har lang erfaring med at gennemføre kampagner og større kommunikationsprojekter. Vi kan stå for hele opgaven eller kan bidrage med delelementer i samarbejde med fx kundens interne kommunikationsafdeling eller eksterne bureauer.

Vi har erfaring med samarbejde med både offentlige og private virksomheder. Med afsæt i den journalistiske metode og tilgang har vi en effektiv tilgang til formidling af budskaber, og vi arbejder på tværs af faggrupper for at nå frem til det bedste resultat med de bedst egnede medier.

  • Research, idéudvikling, fokusgrupper, surveys og konceptbeskrivelser.
  • Budgetter, fondsansøgninger og leverandøraftaler.
  • Kampagneplaner og projektstyring.
  • Udarbejdelse af konkrete kampagneelementer på tværs af platforme og medier.
  • Produktionsstyring og kontakter til underleverandører.
  • Effektmåling og evaluering.

Se udvalgte eksempler på projekter neden for – eller klik på navne og kompetenceområder til højre

Eksempler

Navne

Kampagner:

Claus Leick, Søren Svith, Tune Nyborg.

Projektudvikling og -styring:

Jakob Kehlet, Tune NyborgSøren SvithClaus Leick, Søren Prehn

Fundraising og fondsansøgninger:

Jakob KehletTune NyborgSøren Prehn.

Kompetencer i huset

Kampagner
Fundraising
Projektstyring