Hjemmesider, sociale medier og digitale strategier

Periskop udvikler projekter fra idé til færdig strategi for digitale medier, oprettelse af hjemmeside og/eller sociale medier. Vi leverer hele paletten fra mindre tilretninger til facilitering af digitale projekter fra begyndelsen til siden åbner. Brug os fx som webchef i den periode, du har brug for det.

Er der brug for afklaring og valg mellem målgrupper, funktioner, modsatrettede behov faciliterer vi gerne en workshop. Det sætter retning og giver en del af grundlaget for strategi for hjemmeside og/eller sociale medier.

Opgaver vi løser:

  • Projektledelse inkl. forhandling med it-leverandører og bureauer
  • Opbygning af struktur, navigation (inkl. foranalyser)
  • Udvikling af visuel identitet
  • Levering af alle typer content (tekst, foto, video)
  • Opbygning og integration med sociale medier
  • Udvikling af governancemodeller (kompetenceniveauer i weborganisation)
  • Uddannelse af indholdsleverandører og redaktører (web, intranet, sociale medier)
  • Krisekommunikation og rådgivning vedrørende sociale medier og communities
  • Strategiprocesser for digitale medier evt i kombination med ny kommunikationsstrategi

Se udvalgte eksempler på projekter neden for – eller klik på navne og kompetenceområder til højre.

Eksempler

Navne

Hjemmesider inkl. projektledelse:

Tune Nyborg, Søren Svith, Joan Rask, Pernille Granath

Content:

Alle der arbejder med journalistik og kommunikation og alle der producerer Foto, video og podcast

Sociale Medier:

Joan Rask, Pernille Granath

Digital identitet og design:

Pernille Granath

Workshop:

Joan Rask

Governance:

Søren SvithJoan Rask

Strategi for sociale medier:

Joan Rask

Kompetencer i huset

Hjemmesider
Facebook
Twitter
LinkedIn
Community
Podcast
Video
Pinterest
Intranet
Ekstranet
Cross Media
CMS (redaktører: WordPress, Sharepoint, Drupal, Ombraco, Dynamic Web)
SEO
UX, Test og webanalyse
Top Tasks