Vi udarbejder jævnligt materialer til brug i undervisningen – i grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Materialerne kan være hovedfokus for opgaven, eller de kan indgå som en del af større kommunikationsprojekter.