Social kapital handler om trivsel og udvikling, især på arbejdspladserne. Periskops medlemmer har gennemført større projekter om social kapital i samarbejde med flere kommuner og offentlige organisationer.