Journalist med stofområderne eksistens og sundhed

Kontaktoplysninger

Sociale medier

Arbejder Stephanie har været involveret i

Mere om Stephanie

Menneskelige, eksistentielle og humanitære forhold optager mig som journalist. Jeg er optaget af, hvad der driver moderne mennesker, og min konstante nysgerrighed bringer mig jævnligt ud i verden. Blandt andet har jeg arbejdet som sygeplejerske i Norge, rejst jorden rundt og været nødhjælpsarbejder i Kenya flere gange. Med en baggrund i sygeplejen har jeg også en særlig indsigt i sundhedsstof. Jeg forstår hospitalsvæsenets krinkelkroge, har indblik i, hvordan sygdom griber ind i langt mere end bare kroppen og evner at se den store historie i den lille.

Det kan jeg:

Journalistik:

 • Portrætter
 • Reportager
 • Features
 • Nyheder
 • Debatartikler

Som freelancer er jeg ikke bundet af et bestemt medie, men leverer lige præcis den type artikel, der rammer målgruppen. TIl både trykte og digitale medier og altid med et konstruktivt, men kritisk udgangspunkt.

Kommunikation:

 • Pressemeddelelser
 • Nyhedsbreve
 • Korrektur

Jeg leverer levende tekster med casebårede historier til hjemmesider, en kort pressemeddelelse med et klart budskab eller støvsuger en tekst for kommafejl og sproglige uheldigheder.

Undervisning:

 • Digital dannelse og journalistiske grundprincipper for udskolingselever

Jeg leverer indhold til lektionerne, tilrettelægger forløbet og underviser selv.

Stofområder:

 • Sundhed og psykologi
 • Tro, etik og eksistens
 • Socialt arbejde
 • Børn og familieliv

Mini-cv:

2019 – : Selvstændig journalist
2018-: Støtteperson under Den socialpædagogiske støtteordning for studerende med særlige behov og psykiske udfordringer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
2018: Underviser i mediefag, Præstemarksskolen, Søften
2017 – : Tilknyttet Kristeligt Dagblad som freelancer
2018: Uddannet journalist, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Kristeligt Dagblad
2012-2014: Medicinsk sygeplejerske med erfaring fra Norge, Danmark og Afrika
2012: Uddannet sygeplejerske, VIA University College, Aarhus