Eksempler

2020-08-18T08:04:36+00:00

Velfærdssamfundet i Norden: Baggrundsartikler og cases til nordiske magasiner

Velfærdssamfundet løser opgaver for alle borgere i Norden. Nogle områder er fyldt med dilemmaer, pres på ressourcer og krav om nye løsninger. De gode løsninger findes rundt omkring, men [...]

2020-06-12T13:46:29+00:00

Nyt website til fintech-virksomhed

Assure Wealth udarbejder formuerapportering, der giver investorer og velhavere et samlet overblik over formue, risiko og afkast. Assure Wealth bad Pernille Granath og Dorthe Lundh udarbejde et nyt, tidssvarende website, der gør det nemt for Assure Wealths målgrupper at finde relevant information.

2019-10-17T18:18:18+00:00

Debatartikler, portrætter, nyheder og længere baggrundsfortællinger til Kristeligt Dagblad

Artiklernes primære omdrejningspunkt er fysisk og mental sundhed, etik, socialstof samt tro og religion. Stephanie Hollender har stået for idéudvikling, research, interview og tekst i artiklerne.

SE ALLE EKSEMPLER