Fra idé til færdigt produkt

Eksempler

2021-05-26T14:02:03+00:00

Podcast for Det Etiske Råd

Antallet af psykisk syge mennesker, der drives ud i kriminalitet stiger og stiger. Blandt andet fordi mange psykisk syge ikke får den nødvendige behandling for deres hjernesygdom i tide, siger både fagfolk og de berørte mennesker. Er det okay? Lyt til Det Etiske Råds podcast i fire afsnit om etiske dilemmaer i retspsykiatrien, og døm selv.

2021-09-20T08:35:02+00:00

Design til bæredygtig formueforvaltning

ATRIUM Kapitalforvaltning er blandt Danmarks ledende uafhængige formueforvaltere. Deres ambition er at skabe et godt og stabilt afkast og investerer derfor i både traditionelle og alternative aktivklasser. ATRIUM Kapitalforvaltning tilbyder en bred portefølje af bæredygtige aktieinvesteringer og leverer et konkurrencedygtigt afkast.

SE ALLE EKSEMPLER