Fra idé til færdigt produkt

Eksempler

2021-05-26T14:02:03+00:00

Podcast for Det Etiske Råd

Antallet af psykisk syge mennesker, der drives ud i kriminalitet stiger og stiger. Blandt andet fordi mange psykisk syge ikke får den nødvendige behandling for deres hjernesygdom i tide, siger både fagfolk og de berørte mennesker. Er det okay? Lyt til Det Etiske Råds podcast i fire afsnit om etiske dilemmaer i retspsykiatrien, og døm selv.

2021-09-20T08:35:02+00:00

Design til bæredygtig formueforvaltning

ATRIUM Kapitalforvaltning er blandt Danmarks ledende uafhængige formueforvaltere. Deres ambition er at skabe et godt og stabilt afkast og investerer derfor i både traditionelle og alternative aktivklasser. ATRIUM Kapitalforvaltning tilbyder en bred portefølje af bæredygtige aktieinvesteringer og leverer et konkurrencedygtigt afkast.

2020-08-18T08:04:36+00:00

Velfærdssamfundet i Norden: Baggrundsartikler og cases til nordiske magasiner

Velfærdssamfundet løser opgaver for alle borgere i Norden. Nogle områder er fyldt med dilemmaer, pres på ressourcer og krav om nye løsninger. De gode løsninger findes rundt omkring, men [...]

2020-06-12T13:46:29+00:00

Nyt website til fintech-virksomhed

Assure Wealth udarbejder formuerapportering, der giver investorer og velhavere et samlet overblik over formue, risiko og afkast. Assure Wealth bad Pernille Granath og Dorthe Lundh udarbejde et nyt, tidssvarende website, der gør det nemt for Assure Wealths målgrupper at finde relevant information.

SE ALLE EKSEMPLER