Vi skriver om omstillingen til vedvarende energiformer som vind, sol, biologisk brændstof og de mange nye produkter, der hver for sig bidrager til mindre CO2 og mindre brug af fossile brændstoffer.

Vi leverer til dagspressen.