Projektbeskrivelse

Igennem et halvt år har børnehavebørn besøgt Kunstmuseet ARoS regelmæssigt for at arbejde individuelt med billedsprog og omsætte oplevelsen gennem kreativt skabende arbejde. Målet var at give de 3-6-årige i dagtilbuddet førstehåndserfaring med indtryk og udtryk af kunst og kultur og at sikre, at alle børn får kunstoplevelser af høj kvalitet.

Ambitionen var, at give børnene et mere mangfoldigt billedsprog, forbedre deres talesprog og at styrke deres kreativitet og dannelse. Det blev alt sammen nået, og det ville projektgruppen gerne formidle.

Lav en video og fortæl hvad projektet handler om, hvordan kunst gavner børns dannelse, læring og udvikling. Fotojournalist Thomas Søndergaard og journalist Joan Rask løste opgaven i samarbejde med projektpartnerne.

”På Spor af Kunst og Ord” er et partnerskabsprojekt mellem ARoS – Aarhus Kunstmuseum, Børnekulturhuset i Aarhus, Magistrat for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og Børnehaven Klods Hans.

Videoen blev produceret til Børnekulturkonferencen: “Bliv klog på partnerskaber” den 21. marts 2019, hvor Slots- og Kulturstyrelsen var vært.

Læs mere om de medvirkende