Vi faciliterer workshop, der samler flere medarbejdergrupper og ledelsen om et fælles projektet. Temaet er typisk kommunikation og formålet er ofte en ny kommunikationsstrategi eller en strategi for digitale medier eller en strategi for sociale medier – eller blot et enkelt medie. Forud for alle projekter afstemmes mål og output grundigt, så bestilleren ved, hvilken ramme der er, kender roller og hvilken leverance, der modtages efterfølgende.