Projektbeskrivelse

Folkemødet på Bornholm er uden sammenligning årets og landets mest koncentrerede og helt centrale arena for politisk interessevaretagelse, men for mange professionelle deltagere er Folkemødet også en stor udgift med relativt begrænset udbytte. Med en velforberedt og systematisk deltagelse, der tager afsæt i din organisations strategiske mål, er de intense dage på Bornholm til gengæld en unik platform til værdifuld interessevaretagelse, der ellers vil tage måneder at gennemføre. Det kræver blot god forberedelse, og at Folkemødet ses i sammenhæng med din organisations øvrige interessevaretagelse.

David Erichsen har udarbejdet en guide, der i 12 step beskriver, hvordan du optimerer din deltagelse, og gør Folkemødet til en del af din organisations samlede strategiske interessevaretagelse. Guiden tager afsæt i flere års arbejde med kommunikation og interessevaretagelse i forbindelse med folkemøder.

Hent guiden her

Læs mere om de medvirkende