Projektbeskrivelse

‘Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet’ er en grundbog til arbejdsmiljøuddannelsen i kommuner og regioner, produceret af Periskops Tune Nyborg og Claus Leick. Bogen er kernen i en omfattende undervisningspakke, som også omfatter underviservejledning, digitale materialer mm.
Materialet skal bruges i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal gennemgå. Materialet er bestilt af PUF, Parternes Uddannelses Fællesskab, som er landets største udbyder af arbejdsmiljøuddannelse i det offentlige. Bag PUF står KL, Regionerne og de 23 faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.
Grundbogen indeholder en maggiterning af viden og redskaber til det daglige arbejde i arbejdsmiljøgrupperne i kommuner og regioner. Underviservejledningen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan de tre dages undervisning kan skrues sammen med øvelser, PowerPoints og forslag til proces. Et omfattende materiale med film, øvelser, PowerPoints mm er tilgængeligt for underviserne på PUFs hjemmeside.
Som en vigtig del er grundbogen gjort tilgængelig i en læsevenlig PDF-udgave til brug for svage læsere. Det er sket i samarbejde med eksperter på bl.a. Aarhus Universitet.
Det nye materiale er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og en styregruppe med repræsentanter for parterne bag PUF. Det var afgørende, at alle detaljer i materialet er faktuelt korrekte og udtrykker parternes fælles holdning til god praksis i arbejdsmiljøet.

Derfor var der tale om en lang og grundig proces, hvor Periskops Tune Nyborg og Claus Leick havde ansvaret for den samlede projektstyring og produktion. Køb grundbogen ‘Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet’ her.

Læs mere om de medvirkende