Projektbeskrivelse

Forskningsformidling: Pixi om idrætsfaciliteter

Forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’ har i 2016-19 givet en lang række resultater, som er beskrevet dels i forskernes rapporter, dels i journalistiske artikler, som Jonna Toft fra Periskop står bag. De kan læses på www.fremtidensidraetsfaciliteter.dk.

Idrættens Analyseinstitut og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet står bag forskningsprojektet.

I stedet for at afslutte projektet med en opsamlende rapport, valgte forskerne at få lavet en pixi, altså et lille hæfte, med projektets hovedresultater og otte konkrete anbefalinger til, hvordan idrætsfaciliteter kommer til at fungere bedre. Målet var en letlæselig og overskuelig formidling af forskningen og nogle bud på, hvad resultaterne kan bruges til.

Pixien er skrevet af de tre forskere og journalist Jonna Toft, som også har stået for redigeringen. Den udkom ved forskningsprojektets afslutningskonference i september 2019.

Læs pixi om forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ (pdf)

Læs mere om de medvirkende