Projektbeskrivelse

Undersøgelsen Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner med 163.000 besvarelser om, hvordan folk bevæger sig – i hjemmet, i fritiden, på job/uddannelse og som transport.

Bag forsknings- og formidlingsprojektet står Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, og Nordea-fonden har støttet projektet med 12 mio. kr.

Jonna Toft fra Periskop står for pressearbejde og kommunikation og har kontakt til både kommuner, der har interesse i befolkningens bevægelsesvaner, og lokale, regionale og landsdækkende medier.

Resultaterne er blevet formidlet i en række analyser, der dels handler om bevægelsesvaner set i et bredt perspektiv, men også er opgjort kommune for kommune.

Presseindsatsen handlede i projektets første del i 2020 om at skabe så stort kendskab til undersøgelsen som muligt for at sikre en høj svarprocent. Den blev på over 40 pct, hvilket var meget tilfredsstillende.

Siden har presseindsatsen i højere grad handlet om at formidle resultater af undersøgelsen. Det er bl.a. sket gennem artikler hos Ritzau, på DR.dk, TV2.dk, indslag i TV2 Nyhederne, artikler i landsdækkende aviser og talrige lokale artikler.

Læs mere om Danmark i Bevægelse

Læs mere om de medvirkende

Jonna Toft