Projektbeskrivelse

Abstract på NordPub: Gennem Nordpus støtter Nordisk Ministerråd samarbejde og udveksling mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande. Mere end 4.500 institutioner søger hvert år om tilskud fra Nordplus og op mod 10.000 elever, studerende og undervisere er årligt på uddannelses- og praktikophold med Nordplus. I 2018 fyldte Nordplus 30 år og samtidig var det 10 år siden, de baltiske lande kom med.

I 2018 begyndte også en ny 5-årig programperiode, der sikrer samarbejde på tværs og understøtter den tætte samhørighed mellem de nordiske og baltiske lande. Nordplus markerede dette med en række artikler, der går tæt på erfaringerne fra projekterne og giver information om de generelle støttemuligheder med nøgletal fra programperioden 2012–2017.

Der er Periskop-journalisten Joan Rask, der har skrevet alle artikler og næsten alle tekster og som i samarbejde med Nordplus, har skabt publikationen ”Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum”.

Link:

Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum
DK: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1316119&dswid=3654
UK: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1316121&dswid=-4749

Læs mere om de medvirkende