Projektbeskrivelse

Statistisk set sidder der ca. 1 misbrugt eller krænket barn i hver skoleklasse. Alligevel er sexmisbrug af børn et emne, som meget få lærere tager op – det er for svært at håndtere, og der har ikke været noget relevant undervisningsmateriale at tage afsæt i.

Indtil nu! U-landsforeningen Stairway Danmark har i 2016 lanceret en færdig undervisningspakke rettet mod grundskolens ældste klasser, som giver danske lærere mulighed for at bryde tabuet omkring sexmisbrug af børn.

Materialet er oprindelig udarbejdet til undervisning af børn og voksne i Filippinerne, men det bruges nu i en lang række lande verden over.

Materialet er bearbejdet til danske forhold af Periskops Tune Nyborg i samarbejde med danske lærere og børnepsykologer og har været testet i danske skoleklasser. Tune Nyborg har stået for tekst, layout, produktion og distribution til skoler og materialesamlinger i Danmark.

Projektet er støttet økonomisk af Danida og en række private fonde. 

Læs mere og hent materialet her.

Læs mere om de medvirkende