Projektbeskrivelse

Frivillige, foreninger, ungdomsorganisationer og aftenskoler er i fokus, når Jonna Toft skriver artikler og analyser til Videncenter for Folkeoplysning. Læs fx om, hvordan unge forholder sig til at gøre en frivillig indsats eller om, hvordan en uforholdsmæssig stor del af tilskud til aftenskoler går til handicapundervisning.

Læs mere om de medvirkende