Projektbeskrivelse

I dag er de fleste virksomheder og institutioner tvunget til at forholde sig til sociale medier og deres digitale tilstedeværelse på web, intranet m.v.

Det kan være en udfordring at overskue muligheder, økonomi og hvilke områder, der giver effekt enten på bundlinjen for en virksomhed, i kundebetjeningen eller i tilfredshed hos brugere af offentlige website.

Periskop har overblik, erfaring og kompetencer til at facilitere en strategiproces for digitale medier inkl. ledelse af workshop og møderækker – det gælder enten hele paletten eller isoleret med fokus på fx sociale medier. Et væsentlig formål med fx en workshop er, at ledelsen får et beslutningsgrundlag, der er udarbejdet netop til dem, og hvor de kan vælge mellem flere alternativer afstemt efter ressourcer og forventet effekt.

Joan Rask har fx faciliteret processer og udarbejdet strategi for sociale medier/digitale medier for fx Nordisk Service Group (hospitalsudstyr) og Logistikpartner.biz (logistik)

Læs mere om de medvirkende