Ideudvikling, projektstyring, produktion og implementering

Periskops medlemmer har lang erfaring med at gennemføre kampagner og større kommunikationsprojekter. Vi kan stå for hele opgaven eller kan bidrage med delelementer i samarbejde med fx kundens interne kommunikationsafdeling eller eksterne bureauer.

Vi har erfaring med samarbejde med både offentlige og private virksomheder. Med afsæt i den journalistiske metode og tilgang har vi en effektiv tilgang til formidling af budskaber, og vi arbejder på tværs af faggrupper for at nå frem til det bedste resultat med de bedst egnede medier.

Vores ydelser inden for projekter og kampagner:

  • Research og analyse: Dybdegående undersøgelser og dataindsamling for at forstå målgrupper, markedstendenser og konkurrenceforhold.
  • Idéudvikling og konceptbeskrivelser: Kreativ brainstorming og udarbejdelse af strategiske koncepter til kommunikationsprojekter og kampagner.
  • Fokusgrupper og surveys: Organisation og gennemførelse af fokusgrupper, interviews og undersøgelser for at indhente feedback og indsigt fra målgruppen.
  • Kampagneplanlægning og -styring: Udvikling af omfattende kampagneplaner, herunder tidsplanlægning, budgettering og projektledelse.
  • Produktion af kampagneelementer: Skabelse og implementering af kreative kampagneelementer på tværs af forskellige medieplatforme, herunder tekst, grafik, video og lyd.
  • Effektmåling og evaluering: Analyse af kampagneresultater, herunder måling af målgruppeengagement, medieomtale og konverteringsrater for at vurdere kampagnens effektivitet og succes.

Ofte stillede spørgsmål:

  • Hvordan tilpasser I jeres tilgang til at gennemføre kampagner og kommunikationsprojekter baseret på forskellige kunders behov og industrier?

Vi tilpasser vores tilgang til at gennemføre kampagner og kommunikationsprojekter ved først at forstå kundens specifikke mål, målgruppe og industrielle kontekst.

Dette indebærer en omhyggelig analyse af, hvilke medieplatforme der er mest relevante, hvilke budskaber der skal formidles, og hvilke ressourcer der er til rådighed.

Vores tilgang er fleksibel og skræddersyet, hvilket muliggør samarbejde med både interne kommunikationsafdelinger og eksterne bureauer efter behov.

  • Hvordan vurderer I effektiviteten af jeres kommunikationsstrategier og kampagner, og hvilke metoder bruger I til at måle succesen og evaluere resultaterne?

Vi vurderer effektiviteten af vores kommunikationsstrategier og kampagner ved at anvende en række forskellige metoder til at måle og evaluere resultaterne.

Dette kan omfatte analyse af kampagnedata, såsom antal visninger, engagement og konverteringsrater, samt feedback fra målgruppen og interessenter. De fokuserer på at identificere, hvilke elementer der har været mest effektive, og hvordan de kan forbedre deres tilgang i fremtidige projekter.

Se udvalgte eksempler på projekter neden for – eller klik på navne og kompetenceområder til højre.

Eksempler

Navne

Kampagner:

Claus Leick, Søren Svith, Tune Nyborg.

Projektudvikling og -styring:

Jakob Kehlet, Tune NyborgSøren SvithClaus Leick, Søren Prehn

Fundraising og fondsansøgninger:

Jakob KehletTune NyborgSøren Prehn.

Kompetencer i huset

Kampagner
Fundraising
Projektstyring